baza zakładów opis

LC<<  LC<  LC> 

 

Panel Baza zakładów zawiera tabelę Bazy Danych Zakłady.

Kolumny tabeli

W stopce tabeli kolumny kosztów i wygranych są sumowane dając informację o bilansie kosztów i wygranych.

Koszt zakładu obliczny jest automatycznie po wprowadzeniu ilości losowań i stawki.

Sumowanie jest uaktualniane w stanie tabeli "grupowanie"

W pasku narzędziowym jest przycisk za pomocą którego dokonywane jest sprawdzenie zakładów zawartych w bazie z bazą losowań.

Jeżeli zakłady zostały sprawdzone wg. wszystkich losowań na które zostały zawarte ustawiony zostanie znacznik w kolumnie "kpl".

z bazy, zaznacz w kolumnie "del" w czasie następnego sprawdzania zostaną z bazy usunięte.

Usuwanie "ręczne" uzyskuje się przez zastosowanie przycisku Ctrl+Del. ( wstawienie nowego to kombinacja klawiszy Ctrl+Ins).

Po tabeli poruszać się można klawiszem TAB, ENTER lub Klawiszami kursora.

Edycja pozycji klawisz F2.

 

Pozycje rozwija się klikając na znacznik [+] ( zwija [-] ).

 

Uwaga : W stopce sumującej koszty i zyski dane aktualizowane są tylko wówczas gdy tabela jest pogrupowana ( np. wg daty zakładów). Grupowanie tabeli przeprowadza się za pomocą myszki techniką ciągnij i upuść, przeciągając nagłówek kolumny wg której chcesz pogrupować tabelę na pole grupowania.