Formularz tendencje opis

LC<<  LC<  LC> 

Tabela Panel zawiera pogrupowaną wg częstości w zadanym okresie losowań, tabelę występowania liczb w losowaniach z wybranego zakresu dat( losowań). Tabela jest tworzona dynamicznie.

Tabela ta grupuje i sortuje liczby wg. częstości ich występowania w losowaniach kolumny zawierają ilość wystąpień liczb w ostatnich 3, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100 i wszystkich losowaniach.

Przeciągnięcie

Grupy zawierają liczby wg. częstości ich występowania .

W stanie grupowania kliknięcie na nagłówek pozycji powoduje zamienne posortowanie z narastającego na opadające i odwrotnie.

Rozwinięcie grupy uzyskuje się klikając na ikonkę ze znakiem plus, zwinięcie minus.

Przed zbudowaniem tabeli, poproszony będziesz o określenie daty ostatniego losowania uwzględnionego przy przeliczaniu tabeli.

Zbudowanie tabeli trwa kilka sekund w tym czasie ukazuje się panel oczekiwania z paskiem postępu.

Tabelę można dostosować do własnych potrzeb stosując opcję Dostosuj. Wyświetlony będzie wówczas pojemnik ( okno) z i do którego techniką ciągnij i upuść przeciągnąć można kolumny które nas interesują.