Limity generacji zakładów

LC<<  LC<  LC> 

 

 Limity

 

Jest to sub menu grupujące opcje limitów nieudanych generacji dla generatora zakładów.

Jeżeli użytkownik żąda trudne parametry dla generatora zakładów np: wysoki wykładnik, mała ilość liczb do wyboru, duża ilość liczb "twardych", duża ilość zakładów, brak dopuszczenia zakładów duplikowanych itp., generator może bezskutecznie w milionach kroków próbować znaleźć rozwiązanie wg zadanych parametrów. Dlatego wprowadzono limity aby program wpadał w pętle nieskończone a tym samym nie sprawiał wrażenia  zawieszania swojej pracy.

limit prób losowań - oznacza limit w którym w losowanym zakładzie generator ma znaleźć niepowtórzoną w tym zakładzie liczbę.

limit zakładów duplikowanych - oznacza limit prób w których przy wyłączonej opcji "dopuszczone zakłady duplikowane" generator nie może znaleźć unikalnego ( nie wylosowanego w tej sesji) zakładu.

limit odrzuconych zakładów wg ustawień filtra - oznacza limit odrzuconych zakładów zadanych ustawieniami filtrów przy włączonej  w czasie generacji zakładów. Limit ten działa wówczas gdy włączona jest filtracja w czasie rzeczywistym dla filtrów sumy,parzystości i szeregu kolejnych liczb.

Limit nie znalezionych trafień - oznacza limit odrzuconych zakładów zadanych ustawieniami filtrów przy włączonej  w czasie generacji zakładów. Limit ten działa wówczas gdy włączona jest filtracja w czasie rzeczywistym dla filtrów trafień w poprzednich losowaniach.

 

Limity odrzuconych filtrami zakładów działają tylko dla kombinacji liniowej i wykładniczej we wszystkich jej rodzajach.

 

Wielkości limitów zapamiętywane są w rejestrach systemu. Po ponownym uruchomieniu programu ich wielkości są takie jakie zostały ostatnio ustawione.