Opcje PHP

LC<<  LC<  LC> 

W menu głównym programu opcja "Skrypty PHP" zawiera rozwijalne podmenu "PHP Opcje >"

 

php_sub_opcje

 

Pierwszych sześć opcji służy do wybrania przeznaczenia tzn gdzie PHP ma kierować wynik działania skryptów po ich wykonaniu.

 

 

jako tekst do lewego panelu (zakłady)
jako tekst do prawego panelu (wyniki)
tekst wyniku zapisany zostanie w pliku i otworzony przez domyślny edytor tekstowy (np notatnik)
tekst wyniku zostanie zapisany w pliku tekstowym i nie podjęta zostanie żadna akcja wyjścia. (odpowiednie wyjście dla             skryptów typu makra, działających bezpośrednio w programie)        
jako strona HTML do przeglądarki w trybie jako plik lokalny
jako strona HTML do przeglądarki z wykorzystaniem serwera lokalnego.

 

Pole wyboru numeru portu dla serwera HTTP :

 

Standardowym portem dla usługi HTTP (serwer stron internetowych) jest port o numerze 80. Jednakże gdyby w systemie operacyjnym użytkownika był zainstalowany już inny serwer HTTP, używając portu 80, mógłby występować konflikt, dlatego dla programu wybrano inny port (8086). Numer portu może być dowolny w zakresie do 65535. Pole wpisowe zawiera numer portu TCP/IP po którym odbywa się komunikacja program <-> serwer. Numer portu normalnie dla protokołu http wynosi 80 ale jeżeli użytkownik używa lokalnie np serwera lokalnego (np Apache) będzie to powodowało konflikt portów. Jeżeli nie używasz lokalnego serwera można tu wpisać port standardowy 80. Wówczas adresy nie musza być uzupełniane numerem portu i przeglądarka będzie wiedzieć ze należy kierować zapytania do domyślnego portu nr 80. Adres wpisywany do przeglądarki będzie wyglądał tak :

 

  z portem domyślnym (80) : http://localhost/you_script.php
  z portem innym (np 8086): http://localhost:8086/you_script.php.

 

Start , Stop HTTP Serwer :

 

Włącza lub Wyłącza działanie serwera HTTP.

 

Przechwytuj błędy :

 

Opcja steruje obsługą błędów sygnalizowanych przez kompilator PHP. Przechwytywanie błędów oznacza ich obsługę przez program w postaci wyskakujących komunikatów. Włączenie opcji uaktywnia opcje dodatkowe w postaci szczegółowej listy błędów obsługiwanych przechwytywaniem. Dobrze jest obsługiwać tylko błędy główne i błędy składniowe (błąd parsowania edytowanego kodu). Przechwytywanie przerywa program.

 

 

UWAGA : Nie włączaj przechwytywania błędów gdy pracujesz interaktywnie ze stroną internetową na serwerze. Przechwytywanie jest OK opcją tylko wówczas gdy pracujesz (piszesz skrypty) pracujące bezpośrednio bez udziału serwera.

 

Komunikaty błędów w HTML :

 

Włączenie tej opcji obsługę błędów kieruje do pliku wyjściowego. Sygnalizacja błędu jest wypisywana na standardowe wyjście, jest to wygodne rozwiązanie, ponieważ nie przerywa działania błędu a komunikat o błędzie w postaci kodu HTML jest wypisywany na wyjście programu i w miejscu jego wystąpienia.

 

Zastosuj zmiany i restartuj PHP :

 

Zmiany obsługi błędów, wymagają restartowania usługi PHP. Użyj opcji również wówczas gdy coś zmienisz w pliku konfiguracji  PHP.INI