Uzupełnianie bazy losowań

LC<<  LC<  LC> 

 

Opcję wybiera się z menu Narzędzia. Umożliwia zaktualizowanie losowań poprzez bezposrednie połączenie z serwisem internetowym gry lub przez odczyt z pliku html ściągniętego wczesniej i zapisanego na dysku.

 

update1

 

Opcje i akcje  importu wyników :

Pole adres zawiera adres wywołania internetowego z opcjami zakresu dat które trzeba uzupełnić. Pobierana jest strona internetowa w formacie html i anliza tej strony wydziela numery losowań które są następnie wpisywane do bazy danych. Format plików html jest pamięciożerny i należy ostrożnie używać opcji importu z pliku html z włączoną opcją [x wszystkie losowania] . Plik ten może być bardzo duży i pobieranie może trwać znacząco długo. Domyślnie właczona jest opcja [x tylko dopisz nowe] i pobierane są w niej tylko wymagane pozycje i również plik do pobrania ma nieznaczne rozmiary.

Do pobierania całych baz danych wyników zaleca się używać drugiej opcji adresu ( wybieranej po przyciśnięciu przycisku obok adresu z symbolem trójkąta-strzałki skierowanej w dół) która powoduje że pobierany będzie plik w formacie tekstowym, z polami rozdzielanymi średnikami. Plik ten dla całej bazy ma ok 10 krotnie mniejszy rozmiar niz plik html.  Odkryte opcje umożliwiają również pobranie wyników z plików pobranych wcześniej z witryny www.lotto.pl i zapisanych na dysku. W zależności od wyboru opcji może to być plik html lub plik tekstowy. Po wybraniu opcji [x Zapisz plik importowany] pobierany plik z sieci internet zapisywany jest jednocześnie na dysku w przypadku takiej konieczności można go użyć do importu bez połączenia internetowego( off line).

W przypadku nieudanego połączenia może wystąpić taka sytuacja że utracone zostaną wszystkie dane  z bazy losowań gry, wówczas można wrócić do poprzednich ustawień ponieważ program robi automatycznie kopię zapasową w katalogu baz danych databases/Backup. Po przekopiowaniu plików spowrotem do katalogu baz danych ../Databases/ zawartość baz danych zostanie przywrócona. Do robienia kopii zapasowej jak i do przywrócenia kopii zapasowej można używać programu narzędziowego "Base Driver.exe". Manipulowanie bazami danych zaleca się tylko doświadczonym użytkownikom.