Jest to  pasek narzędziowy- kalendarz dla formularza kombinacje. Jeżeli formularz kombinacje jest aktywny otworzony) z pomocą paska można zmieniać zakres wybranych dat. Umożliwia też i usprawnia wizualizację wybranego do kombinacjii analizy zakresu dat. Kalendarz mieści kilka kolumn miesięcznych. Zwiększenia ilości miesięcy wyświetlanych na pasku można dokonać poprzez kliknięcie prawym klawiszem

myszki.Zmniejszenie uzyskuje się poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszki i przytrzymanie klawisza shift. Zaznaczenie zakresu dat przeprowadza się jak tradycyjne zaznaczanie poprzez przeciągnięcie zakresu zaznaczania od wybranej daty startowej do wybranej daty końcowej lub odwrotnie. W panelu kombinacje gdy jest on aktywny modyfikowane są zakresy dat w zakładce wybór dat.

 

quicktoolbar

 

Pasek posiada kilka dodatkowych opcji. Wybór dat można dokonywać w sposób ciągły przez przeciąganie zaznaczenia po datach kalendarza zwalniając przycisk myszki na datach krańcowych lub wybiórczo dla okesów nieciągłych przez kliknięcie na dacie z przytrzymanym klawiszem Ctrl. Pod kalendarzem umieszczony

został przycisk powtarzania generacji kombinacji. Różni się on od dostępnej dotychczas opcji "powtórz i sprawdź z polem edycji" że z pomocą kalendarza dynamicznie można zmieniać zakresy dat na kalendarzu i automatycznie zmieniane są one w formularzu kombinacje. Wybór dat ułatwia umieszczony również

pod kalendarzem prosty wykres trafień z losowania które zostało wcześniej wybrane z pola "wczytaj losowanie z dnia". Dodatkowo pod przyciskiem "generuj i sprawdź" umieszczone zostało pole przełączników z przyciskami "0","-1"..."-5". Wybranie przełącznika "0" oznacza że diagram(wykres) trafień będzie rysowany

dla trafień w losowaniach poprzednich z liczb umieszczonych w polu edycji. Natomiast wybranie dowolnego przycisku z zakresu "-1".."-5" oznacza że diagram będzie rysowany z liczb losowania odpowiednio o 1 do 5 losowań wstecz od losowania z datą ustawioną w polu "wczytaj losowanie z dnia".Taka organizacja

umożliwia analizę i szybkie generowanie zakładów dla wielu opcji które trzeba by było często i żmudnie zmieniać.Przykład zastosowania:

1. Otwieramy formularz :"kombinacje". ( kalendarz wyboru do kombinacji jest aktywny tylko   jeżeli formularz kombinacje jest otworzony,

 

uwaga może być niewidoczny ale nie może być   zamknięty przyciskiem OK lub krzyżykiem systemowym zamykającym okno).

 

2. Ustawiamy kombinację liniową lub wykładniczą, ustawiamy jeżeli stosujemy liczby twarde   i priorytetowe.

 

Uwaga zakresu dat nie musimy ustawiać, wybierzemy je z nowego paska   kalendarza.

 

3. Nie zamykykając formularza kombinacje ( nie używamy krzyżyka zamknięcia okna ani przycisku OK), klikamy myszką na okno główne programu. Jeżeli kalendarz nie jest   widoczny wybieramy z menu "narzedzia" opcję "wyświetlaj kalendarz kombinacji".

4. W polu "wczytaj losowanie z dnia" wybieramy do pola edycji losowanie z którym   generowane zakłady będą sprawdzane.  

 

Uwaga : Sprawdzanie zawsze jest wykonywane z liczbami z pola edycji.

 

5. Na wykresie pokazywane są graficznie ilości liczb trafionych z pola edycji w poprzednich losowaniach.

6. Pozostaje wybór dat dowolną metodą (również klikając na wykresie, daty wybrane są na wykresie podświetlane) i przyciskanie przycisku "Generuj i sprawdź".  

Wykres pozwala orientować się w wyborze zakresu dat czy wybierać niższych  trafień "dołki" czy wyższych "górki".

Na wykresie również można wybierać zakresy dat poprzez kliknięcie na słupek odpowiadający dacie, kliknięcie na podświetlony słupek powoduje jego zgaszenie i usynięcie daty z zakresu wybranych dat i odwrotnie klinięcie na słuoek zgaszony, zapala go i wybiera odpowiednią datę.