Skrypty PHP

LC<<  LC<  LC> 

.

menu_skrypty_php

Polecenia

 

Skrypty PHP - Edytor - Uruchamia edytor skryptów PHP.
- Rozwija podmenu Opcje.
Manager Makr i Skryptów - Otwiera formularz wprowadzania skryptów użytkownika szybkiego uruchamiania.
Skrypty szybkiego uruchamiania - skrypty użytkownika.