Raport trafień  liczb z głównego pola edycji

LC<<  LC<  LC>