Filtr sumy

LC<<  LC<  LC> 

Działanie filtra najlepiej wyjaśni przykładowa ilustracja z programu :

 

Help_Filtry

 

W realnej grze ( tutaj Duży Lotek 6/49 Polska) rozkład sum liczb losowania dla wszystkich losowań układa się wg krzywej dzwonowej rozkładu normalnego Gaussa. Najmniejszą możliwą sumą dla gry 6 z 49 jest suma równa 21 ( 1+2+3+4+5+6), największą jest suma równa 279 (44+45+46+47+48+49). Oczywiście że sumy skrajne mają bardzo małą szansę wystąpić w losowaniach realnych. Największą szansę na wystąpienie w kolejnych losowaniach mają liczby z otoczenia centrum zakresu możliwych sum czyli sumy równej 150. Wybór dolnej i górnej granicy dokonuje się bezpośrednio na wykresie przesuwając myszką jaśniejsze pole ograniczone niebieską i czerwoną linią lub wybierając wartości graniczne z pól edycji. Przykładowo wybranie zakresu (125..171) obejmuje swym zakresem 1758 (46%) losowań z ogólnej liczby  3780 losowań. Inaczej 15% zakresu obejmuje prawie połowę losowań. Wybór filtra dokonuje się z rozwijalnego pola edycji.

Wartości filtrów dla każdej gry zapamiętywane są w rejestrach systemu.

Manipulując polami edycji i kolorami możemy zorientować się jakie wartości filtrów wypadły w ostatnich losowaniach. Dokładne wartości filtrów z wszystkich losowań podaje tekstowy raport wartości filtrów wywoływany z menu a wyświetlany w polu tekstowym wyniki.

 

 

Uwaga: W grze multilotek filtry mają marginalne znaczenie z uwagi na to że ilość liczb losowanych nie odpowiada ilości liczb w zakładzie. W programie sumy dla tej gry liczone są jako dwie sumy pierwszych i ostatnich dziesięciu liczb losowania.