Filtr szeregu kolejnych liczb

LC<<  LC<  LC> 

Help_FiltrySK

 

Wykres filtra szeregu kolejnych liczb pokazuje jak w losowaniach występują szeregi kolejnych liczb. Wykres pokazuje że najwięcej losowań jest (ok 320) które, nie posiadają szeregu kolejnych liczb ok 240 losowań przyniosło liczby z parą liczb kolejnych a trzy i cztery kolejne liczby zdarzają się bardzo rzadko.

W przykładzie filtr ustawiony jest na brak szeregu kolejnych liczb i obejmuje prawie 55% wszystkich losowań.

Wybór wartości filtra dokonuje się analogicznie jak dla filtra sumy.Manipulując polami edycji i kolorami możemy zorientować się jakie wartości filtrów wypadły w ostatnich losowaniach. Dokładne wartości filtrów z wszystkich losowań podaje tekstowy raport wartości filtrów wywoływany z menu a wyświetlany w polu tekstowym wyniki.

 

 

Uwaga: W grze multilotek filtry mają marginalne znaczenie z uwagi na to że ilość liczb losowanych nie odpowiada ilości liczb w zakładzie. W programie sumy dla tej gry liczone są jako dwie sumy pierwszych i ostatnich dziesięciu liczb losowania.