Filtr nieparzyste/parzyste

LC<<  LC<  LC> 

Help_FiltryNP

 

W filtrze parzystości dostępnych jest dla gry Lotto (6/49), siedem wartości stosunków liczb nieparzystych do parzystych każdego losowania. Jak widać z przykładu wartości z poprzednich losowań ułożone są również w kształcie krzywej dzwonowej rozkładu Gaussa. Z maksimum dla wartości zrównoważonej 3-3. Wybór wartości filtra dokonuje się analogicznie jak dla filtra sumy a wartość w polu edycji odnosi się do ilości liczb nieparzystych w losowaniu. Wybór zakresu 2-4 do 3-3 jak na rysunku obejmuje swym zakresem ponad 56% (331 losowań) z ogólnej liczby 584 losowań.

Manipulując polami edycji i kolorami możemy zorientować się jakie wartości filtrów wypadły w ostatnich losowaniach. Dokładne wartości filtrów z wszystkich losowań podaje tekstowy raport wartości filtrów wywoływany z menu a wyświetlany w polu tekstowym wyniki.

 

Uwaga: W grze multilotek filtry mają marginalne znaczenie z uwagi na to że ilość liczb losowanych nie odpowiada ilości liczb w zakładzie. W programie sumy dla tej gry liczone są jako dwie sumy pierwszych i ostatnich dziesięciu liczb losowania.