Filtry opis

LC<<  LC<  LC> 

Z pomocą filtrów można odfiltrować zakłady które mają niewielką szansę dać wygraną. Filtry umożliwiają z Twoich typów czy systemów pełnych otrzymać zestaw zakładów gwarantujący wygraną przy zmniejszonych kosztach. Filtrację można stosować łącznie lub oddzielnie dla każdego rodzaju filtracji.

Filtry umożliwiają odrzucenie zakładów które dają nikłą szansę na osiągnięcie sukcesu a tym samym znacznie zwiększyć szanse grającego na wygraną.  Filtry sumy, parzystości i wystąpień kolejnych liczb spełniają się w grach lotto w których ilość liczb wylosowanych jest równa ilości liczb w zakładzie i mają marginalne znaczenie w grach typu Multilotek(Keno). Filtry te są zespolone i oddzielnie można ich użyć tylko po generacji kiedy wygenerowane zakłady znajdują się w polu tekstowym "zakłady". Filtracja w czasie generacji ( w czasie rzeczywistym) może być przeprowadzana tylko z całym zestawem filtrów. Dlatego jeżeli chcemy użyć tylko jednego filtra z zestawu pozostałe należy ustawić na zakres pełny.Filtry te noszą skróconą nazwę filtrów SPS. W skład zestawu SPS wchodzą  :

1. Filtr sumy

2. Filtr stosunku liczb parzystych do nieparzystych

3. Filtr wystąpień szeregu kolejnych liczb

 

Uwaga: W grze multilotek filtry sumy, parzystości i szeregu kolejnych cyfr, mają marginalne znaczenie z uwagi na to że ilość liczb losowanych nie odpowiada ilości liczb w zakładzie. Filtr trafień można stosować bez ograniczeń.

 

Drugi filtr to filtr trafień w poprzednich losowaniach z pomocą tego filtra można wyciąć zakłady które trafiły w poprzednich losowaniach określoną wybieraną z opcji ilość trafień. Filtr można odwrócić tzn wyciąć zakłady które nie trafiły w historii losowań określonej ilości trafień. Sprawdzanie można ustawić albo na zakres wybranych dat lub dla wszystkich losowań dostępnych w bazie losowań. Filtr trafień nosi skróconą nazwę filtra HF ( Hit Filter).

 

Trzecim filtrem jest filtr zakresów. Nosi skróconą nazwę filtra RF (Range Filter). Pozwala przepuścić lub zatrzymać tylko te zakłady które zawierają liczby z określonego przez użytkownika zakresu liczb.

 

Czwarty filtr to filtr średniej w kolumnie. Używa się go dla zapewnienia w generowanych zakładach równomiernego rozkładu liczb. Rozkład liczb wyliczany jest na podstawie losowań poprzednich z odchylenia standardowego i dewiacji równej jedności. Dla każdej kolumny liczb przydzielony jest dopuszczalny zakres liczb które mogą się tam znaleźć. Filtr dopuszcza określoną przez użytkownika ilość kolumn nie mieszczących się w wyliczonych kryteriach zakresów. Ponad 80 procent losowań miesci się w zakresie wyliczonym z dopuszczeniem jednego błędu. Filtr zapobiega pojawianiu się na wyjściu generowanych zakładów zakładów o nierównomiernym rozkładzie liczb (np. dla Lotto 6/49 - zakładów np 38,41,45,47,48,49, lub zakładów np 1,4,6,8,9,12 ). Filtr nosi skróconą nazwę filtra AVG (Average Filter).

 

Piąty filtr to filtr liczb twardych wybieranych z listy. Filtr ten podczas generacji sprawdza czy w generowanych zakładach znajduje się określoną ilość liczb zawartych w polu edycji liczb twardych. Filtr działa w trzech podstawowych rodzajach pracy. Przepuść nie więcej, przepuść nie mniej lub przepuść dokładnie. Filtr ten umożliwia wybranie podczas generacji tylko tych zakładów które, maja określoną warunkami pracy ilość liczb z listy liczb twardych. Filtr ten nosi skróconą nazwę filtra HF (Hard Filter).

 

Szóstym i najbardziej uniwersalnym filtrem jest wielokrotny filtr liczb twardych i nosi skróconą nazwę MHD (Multi HarD Filter). Działanie jego jest analogiczne jak poprzedniego filtra lecz korzysta on z bazy filtrów, którą użytkownik może w dowolny sposób edytować oraz można takich filtrów użyć jednocześnie dowolną ilość w dowolny zaprogramowany przez użytkownika sposób. Filtry MHD konfiguruje się bardzo łatwo, sprawnie i szybko. Filtry MHD to niespotykane uniwersalne narzędzie które umożliwi grę i generację zakładów na dowolny sposób.

 

Wszystkie filtry można stosować w czasie rzeczywistym podczas generacji kombinacji. Filtry w czasie rzeczywistym działają dla kombinacji wykładniczych i liniowych wszystkich rodzajów, dla kombinacji na jej numer  dla kombinacji odfiltrowanego systemu pełnego z liczb pola edycji oraz dla kombinacji systemów strefowych.  Filtracji dla innych rodzai kombinacji można dokonać również dla każdej kombinacji zakładów wpisanych do pola tekstowego zakłady( linie z zakładami które nie spełniają wymagań filtra będą traktowane jako komentarze na początku takich linii wstawiony będzie znak komentarza znak  ukośnika ) lub w zależności od ustawienia opcji zakłady mogą być wycinane.  Filtracji po generacji można dokonać dla dwu filtrów Filtra SPS i Filtra HF.

 

Jeżeli użytkownik żąda trudne zadanie, wąski filtr lub wybór który uniemożliwia skuteczne filtrowanie, założone są dla wszystkich filtrów limity bezskutecznego poszukiwania rozwiązania. Limity te ustawia użytkownik i w przypadku ich przekroczenia  pojawia się odpowiedni komunikat i akcja generacji zakładów zostaje przerwana a dotychczas wygenerowane zakłady zostają wyświetlone. Po takim komunikacie należy poprawić parametry filtracji stosownie do komunikatu i powtórzyć operację. Operacji zwiększania limitów można dokonać również podczas generacji wówczas jeżeli wskaźnik limitów zbliża się do końca i stwierdzimy że przerwanie akcji generacji jest nieuniknione.

 

Każdy filtr można oddzielnie włączyć a wyłączyć można wszystkie jednym przyciskiem opcji menu a wszystkie opcje filtrów dostępne są z jednego rozwijalnego menu.