Drukowanie kuponów gry

LC<<  LC<  LC> 

Opcja umożliwia wydrukowanie kuponów  bieżącej gry na kuponach oryginalnych gry.

Przed wydrukiem można dokonać :

wybrać drukarkę.
ustawić opcje wydruku
skorygować położenie i przesunięcie kuponu.
skorygować wielkość markera drukowanego na kuponie

 

Ustawienia są zapamiętywane dla każdej gry osobno i po ustawieniach parametrów bardzo łatwo uzyskuje się powtarzalność wydruków.

 

Pliki sterujące wydrukiem w formacie json są zapisane w bazie gry. Zmian można dokonać w programie pomocniczym BetSlip.

 

 

Uwaga : Kupony tej samej gry nieraz różnią się sposobem pocięcia, aby uniknąć wielokrotnego dopasowywania wydruków należy zaopatrzyć się w zapas kuponów tego samego typu.