Zapis i odczyt zakładów z plików

LC<<  LC<  LC> 

 

Zakłady z paneli tekstowych zapisywane są na dysku w postaci plików tekstowych z rozszerzeniem .dat. Wybór z opcji plików uruchamia automatyczne proponowanie schematu nazw plików. Dla zakładów Lotto proponowany schemat zapisu daty powstaje przez złożenie segmentów oznaczających:

 

Przedrostek LT zakład gry Lotto
XX dwie cyfry roku 99..00..01..02....
XX dwie cyfry numeru miesiąca 01..12
XX dwie cyfry dnia miesiąca 01 .. 31
. [kropka] separator rozszerzenia
DAT rozszerzenie.

 

Przykład :   ML000302.DAT oznacza zakłady Lotto z dnia 2 marca 2000 roku.

Przedrostek i rozszerzenie jest konfigurowalne i wpisuje się je w bazie danych właściwości gry. Konfigurację przedrostka i rozszerzenia nazwy plików zakładów, przeprowadzić można z "managera gier".

 

Katalog roboczy w którym zapisywane będą pliki zakładów, wybierany jest w rozwijalnym polu edycji, paska narzędziowego. Dobrym zwyczajem jest utworzenie osobnego katalogu dla projektowanych zakładów i wpisanie ściezki dostępu do tego katalogu właśnie w tym polu.

 

Zapis i odczyt plików wybierany jest przyciskami paska narzędziowego "Pliki" lub z odpowiednich pozycji menu głównego.

 

Pliki ostatnio używane, pamiętane są na liście rozwijalnej "Odczyt", umożliwiającej szybki odczyt ostatnich 15 plików.

 

Po zaznaczeniu w opcjach zapis przy otwieraniu i zamykaniu, ostatni używany plik automatycznie wczytywany jest przy otwieraniu programu.automatycznie