Kombinacje

LC<<  LC<  LC> 

 

MENU_COMB

 

 

 

Polecenia :

 

Kombinacje liczb (tasowanie) - wywołuje dialog narzedziowy "kombinacje" w którym zadaje się wszystkie parametry kombinacji ( tasowania) liczb na zakłady.

 

Opcje wyboru kategorii liczb -  grupuje opcje ustawiania parametrów dla wyboru kategorii liczb specjalnych.

 

 

Opcje Powtarzania i sprawdzania - Powtarza ostatnią kombinację wybraną w dialogu kombinacje ( bez jego wywoływania) i sprawdza wyniki z losowaniem umieszczonym w polu edycji lub z losowaniami z zakresu dat sprawdzanych przy wybraniu opcji sprawdź w historii losowań.

 

Odfiltrowany system pełny z liczb pola edycji - Generacja kombinacji pełnych z zastosowaniem filtrów.

    Generuje systemy pełne z liczb zawartych w polu edycji i wyklucza kombinacje zadane parametrami ustawionymi filtrów sumy, parzystości i     kolejnych liczb.

 

System pełny z liczb pola edycji - Generuje systemy pełne z liczb zawartych w polu edycji z ilością zakładów wybranych w polu wyboru "Liczb w zakładzie".

 

Liczb w zakładzie - Pole w którym zadaje się ilość liczb w zakładzie dla generacji systemów pełnych, systemów pełnych z zastosowanie filtrów i systemów na numer kombinacji.

 

Generuj kombinacje wg numeru kombinacji - Wywołuje dialog "kombinacje wg numeru kombinacji" z pomocą którego i wg ustawionych opcji są generowane.