Powtórz i sprawdź w historii

LC<<  LC<  LC> 

Opcja z paska narzędziowego TASOWANIE

 

Powtarza ostatnia generację wykonana przez formularz KOMBINACJE i sprawdza ją w historii losowań.