Powtórz i sprawdź z polem edycji

LC<<  LC<  LC> 

Opcja z paska narzędziowego TASOWANIE

 

Powtarza ostatnia generację wykonana przez formularz KOMBINACJE i sprawdza ja z