Manipulacje bazy danych

LC<<  LC<  LC> 

 

Do manipulacji bazami danych służy narzędziowy program "DataBaseDriver.exe'. Z pomocą tego programu można zakładać nowe bazy losowań bądź je uzupełniać.

Najczęściej uzytkownicy mają kłopoty z uzupełnianiem bazy danych wyników losowań lub z importem danych losowań z plików tekstowych.

Prawidłowa baza danych ma określoną strukturę i brak któregoś z jej elementów może powodować kłopoty w działaniu programu.

 

1. Otwieramy programem DataBaseDriver bazę danych np "Duży_Lotek"

2. Aby obejrzeć strukturę bazy wybieramy z menu "Edycja" polecenie "Restrukturyzacja tabeli". Pojawi się poniższy dialog :.

 

restruct

 

3. Wybieramy zakładkę "Pola" . Prawidłowy układ pól przedstawiony jest na powyższym rysunku. Każda baza losowań ma taki właśnie układ pól. Bazy innych fier mogą tylko różnić się ilością pól oznaczających liczby wylosowane dla gier 6/49 będzie to 6 pól od "L1" do "L6" a np dla gry "Multilotek" lub "Keno" tych pól będzie 20 od "L1" do "L20". Liczba dodatkowa lub tzw "numerek" zawsze umieszczany jest na polu ostatnim za zestawem podstawowym. W numerku 4 liczby losowane to pola od "L1" do "L4" a numerek to pole "L5".

 

4. Następnie sprawdzamy czy prawidłowe są ustawienia indeksów, wybieramy zakładkę "Indeksy"

 

indeksy

 

Prawidłowy układ pól przedstawia rysunek powyżej. Każda baza losowań (każdej gry) musi posiadać indeksy o nazwach "DATE" indeks pola "DATE" oraz indeks o nazwie "ID" czyli indeks pola "ID".

 

Jeżeli układ, struktura Twojej bazy jest taka jak na rysunkach, nie musisz nic robić poz wciśnięciem przycisku "Anuluj" natomias jeżeli tak nie jest możesz edytować odpowiednie pola i doprowadzić strukturę bazy do wymaganej postaci jak na rysunkach. Po edycji pól należy wcisnąć przycisk "OK".

 

JAK ZAIMPORTOWAĆ BAZĘ Z PLIKU TEKSTOWEGO ?

 

Do przećwiczenia importu użyj bazy gry nieistniejącej np bazy "Nowa gra" lub wykonaj kopię bazy istniejącej.

 

Otwórz dowolną znaną bazę gry np "DUZY_LOTEK" z menu "Edycja" wybierz polecenie "Wykonaj kopię bazy" poproszony zostaniesz o podanie nazwy nowej bazy więc wpisz np "Moja baza". System wykona kopię bazy.

 

Z menu pliki otwórz nowo wykonaną bazę oraz poleceniem z menu "Edycja" -> "Wyczyść tabelę" wyczyść wszytskie wpisy losowań z bazy.

Teraz można przystąpić do importu danych np z pliku tekstowego. Z menu "Pliki" należy wybrać opcję "Import". Poproszony zostaniesz o wybranie pliku tekstowego w którym masz dane o losowaniach. Po jego wybraniu ukaże się formularz importu :

 

import1

 

W polu testowym ukażą się pierwsze trzy linijki tekstu. Plik tekstowy musi posiadać datę i odpowiednią ilość liczb wylosowanych każde pole musi być oddzielone znakiem separcji.. Nie musi (ale może) posiadać numer losowania. Numer losowania algorytm importu może wpisać automatycznie.

W ramce "Format pliku" wybieramy taki znak separcji jaki jest użyty w pliku tekstowym. W naszym przypadku będzie to średnik. Jako znaki separcji dostępne są : średnik, przecinek, kreska pionowa,minus, spacja lub znak tabulacji.

Przykładowy plik tekstowy jako pierwsze pole ma datę, w bazie jest to trzecie z kolei pole, więc w ramce "startuj od pola nr w bazie" należy wybrać "3".  W czasie wyboru pola w tabeli bazy podświetlane jest odpowiednie pole.

 

 

test1

 

Widać że pola są niedopasowane ponieważ brakuje w pliku tekstowym numeru losowania w bazie jest to pole ID.

 

Uwaga pierwsze pole "RecordID" system wpisuje sam  jest to pole z autonkrementacją wpisywaną automatycznie za każdym dodaniem nowego wpisu.

 

Aby dodać pole z numerem losowania wcisnąć należy przycisk "Dodaj ID". Pojawi się formularz w którym można podać jak to pole ma być numerowane.

 

import2

 

Opcja "W polu bazy nr" wpisać należy numer pola w bazie w którą dodane będzie pole "ID" oraz początkowy numer losowania w pole "począwszy od numeru". Po ustawieniu parametrów dodania pola wcisnąć należy "OK".

W formularzu ponownie należy wcisnąć polecenie "Test". Teraz widać że wszystkie pola są na właściwych miejscach i można dokonać importu danych.

 

test3

 

W tym celu wciskamy przycisk "Import". Po wykonaniu importu wszystkie dane zostaną wprowadzone do bazy i tabela bazy zostanie wypełniona zgodnie z naszymi ustawieniami.

 

newgame.