1 Wprowadzenie
2 O Programie
3 Panel główny programu
3.1 Elementy Formularzy
3.1.1 Panele tekstowe
3.1.1.1 Menu kontekstowe pola zaklady
3.1.2 Tabela losowan
3.1.2.1 zaznaczanie liczb
3.1.2.2 wybieranie liczb
3.1.3 Tendencje
3.1.3.1 TENDENCJE
3.1.4 Baza zawartych zakładów
3.1.4.1 BAZA ZAKŁADÓW
3.1.5 Szybki pasek wyboru
3.1.6 Mapa liczb
3.1.7 Liga liczb
3.1.7.1 LIGA LICZB
3.2 Menu i paski narzędziowe
3.2.1 Menu główne
3.2.1.1 Plik
3.2.1.1.1 Otwórz z ... pliku tekstowego
3.2.1.1.2 Zapisz do ... bazy zakładów
3.2.1.1.3 Drukuj, podgląd wydruku
3.2.1.1.4 Menadżer gier liczbowych
3.2.1.2 Edycja
3.2.1.2.1 Opcje pola tekstowego
3.2.1.3 Filtry
3.2.1.3.1 Filtry opis
3.2.1.3.1.1 Sumy
3.2.1.3.1.2 Parzystości
3.2.1.3.1.3 Szeregu kolejnych liczb
3.2.1.3.1.4 Filtr róznicy
3.2.1.3.1.5 Przyklad filtracji SPS
3.2.1.3.1.6 Filtr Trafień
3.2.1.3.1.7 Filtr zakresow
3.2.1.3.1.8 FiltrAVG
3.2.1.3.1.9 FiltrFHD
3.2.1.3.1.10 FiltrMHD
3.2.1.3.1.11 Przykład filtracji
3.2.1.3.1.12 Filtr spacji
3.2.1.4 Kombinacje
3.2.1.4.1 Kombinacje liczb (tasowanie)
3.2.1.4.2 Wybór liczb do kombinacji
3.2.1.4.3 Rodzaje funkcji losujących (kombinacji)
3.2.1.4.3.1 Kombinacja Równomierna
3.2.1.4.3.2 Kombinacja Przypadkowa
3.2.1.4.3.3 Kombinacja Liniowa
3.2.1.4.3.4 Kombinacja Wykładnicza
3.2.1.4.3.5 Kombinacja ChybiłTrafił XX
3.2.1.4.3.6 Kombinacja wszystkich XX liczb
3.2.1.4.3.7 Kombinacja Liniowa XX
3.2.1.4.3.8 Kombinacja Wykładnicza XX
3.2.1.4.3.9 Kombinacje przemienne
3.2.1.4.3.10 Kombinacje Gaussa
3.2.1.4.3.11 Kombinacje systemowe
3.2.1.4.3.12 Inne kombinacje
3.2.1.4.4 Opcje dla kategorii liczb specjalnych
3.2.1.4.5 Algorytm podziału liczb gry na kategorie specjalne.
3.2.1.4.6 Limity generacji zakładow
3.2.1.4.7 Skróć do gwarancji
3.2.1.4.8 Powtórz i sprawdź z polem edycji
3.2.1.4.9 Powtórz i sprawdź w historii
3.2.1.4.10 Odfiltrowany system pełny
3.2.1.4.11 Systemy strefowe
3.2.1.4.12 Kombinacja na jej numer
3.2.1.5 Raporty
3.2.1.5.1 Raport mapy liczb
3.2.1.5.2 Raport o filtach losowan
3.2.1.5.3 Raport trafien  liczb z głownego pola edycji
3.2.1.5.4 Raport trafien we wszystkich losowaniach
3.2.1.5.5 Raport liczb stowarzyszonych
3.2.1.5.6 Raport liczb stowarzyszonych-z poprzednim losowaniem
3.2.1.5.7 Tabela skutecznosci typowania kategorii liczb specjalnych
3.2.1.5.8 Raport trafień trendów liczb
3.2.1.5.9 Raport pewniakow
3.2.1.5.10 Raport Prognozy
3.2.1.5.10.1 Prognozy opis
3.2.1.5.10.2 Panel Prognozy
3.2.1.5.10.3 Panel Opcje
3.2.1.5.10.4 Jak wybierać prognozy
3.2.1.5.10.5 Prognozy przykład gry
3.2.1.5.11 Raport pozycji
3.2.1.5.11.1 Raport Losowan
3.2.1.5.11.2 Raport kombinacji
3.2.1.5.11.3 Raport pozycji
3.2.1.5.11.4 Mapa odstepow
3.2.1.5.11.5 Liga pozycji
3.2.1.5.11.6 Raport skutecznosci
3.2.1.6 Narzędzia
3.2.1.6.1 Pamietnik organizer
3.2.1.6.2 Przewodnik (wizard) po systemach skróconych.
3.2.1.6.3 Raport wartosci filtrow zakładow
3.2.1.6.4 Szybki pasek kombinacji
3.2.1.6.5 Uzupelnianie Bazy
3.2.1.7 Menu Statystyki
3.2.1.7.1 Statystyki wystepowania liczb
3.2.1.7.2 Graf losowania
3.2.1.7.3 Graf par liczb
3.2.1.7.4 Graf kategorii Liczb Specjalnych
3.2.1.8 Skrypty PHP
3.2.1.8.1 PHP
3.2.1.8.2 Edytor PHP
3.2.1.8.3 Opcje PHP
3.2.1.8.4 Serwer HTTP
3.2.1.8.5 Komunikacja PHP->LottoCad
3.2.1.8.5.1 Zmienne PHP
3.2.1.8.5.2 Funkcje wbudowane
3.2.1.8.5.3 Funkcje makr
3.2.1.9 Pomoc
3.2.2 Paski narzedziowe
3.2.2.1 Pole edycji losowań
3.2.2.2 kombinacje Liczb
3.2.2.2.1 Powtórz i sprawdz z polem edycji
3.2.2.2.2 Z polem edycji
3.2.2.2.3 Powtórz i sprawdz w historii losowań
3.2.2.2.4 W historii losowań
3.2.2.3 Kalkulatory
4 Programy pomocnicze
4.1 Producent systemów
4.1.1 Nowe systemy
4.1.2 Sprawdzanie systemu
4.1.3 Zapisywanie systemu do pliku
4.1.4 Zapisywanie systemu do bazy
4.1.5 Odczytanie systemu z pliku
4.1.6 Odczytanie systemu z bazy
4.1.7 Zadanie do wykonania
4.2 Cover BAT
5 Sztuczki i kruczki
5.1 Inne metody uzupelniania bazy losowań
5.2 Manipulacje bazy danych
5.3 Pole tekstowe sposoby
5.4 Konfigurowanie programu
5.4.1 Jak to zrobic

2012 Wojar Software