Graf losowania

LC<<  LC<  LC> 

Graf umożliwia wizualną ocenę kolejnych losowań zawartych w bazie losowania.

 

graflosowan

 

Dialog posiada wiele opcji wyboru. Poziomy pasek skali wskazuje skalę liczb, poziomy jest skalą w postaci kalendarza losowań. Wiele opcji wyboru, wielkości pikseli, zakresów umożliwiają jeszcze lepszą ocenę i przewidywanie przyszłych losowań niż podobne opcje w panelu losowania.

Wszelkie statystyki obliczane są w czasie rzeczywistym. (sprawdź przesuwając myszkę po polu, przy włączonej opcji "Automatycznie zaznaczaj"). Na pasku pionowym umieszczane są markery trafień wybranego losowania lub ciągu z pola edycji losowań w poprzednich losowaniach. W pasku stanu ukazują się liczby wybranego losowania. Kliknięcie na nr losowania w pasku stanu powoduje zaznaczenie liczb z tego losowania innym kolorem. klikanie na pasek stanu z wielkością piksela powoduje zmianę opcji wielkości piksela. Kliknięcie natomiast środkowym myszy przerysowuje graf z nowymi ustawieniami. Z menu kontekstowego grafu można też ustawić ilość trafień podlegająca zaznaczeniu pozycji markerem trafień. ( domyślnie 8 ).  Opcją wyboru z menu kontekstowego wybieranego prawym klawiszem myszy wywołać można zaznaczenie markerami trafień z poprzednich losowań, trafień z pola losowań, wybór wielkości piksela graficznego wykresu, minimalną wartość markera aż wreszcie można wywołać szczegółowy raport tekstowy z wybranych trafień. Interesujące jest układanie się wyników losowań w określone wzory graficzne i ciągi. Interfejs ten pozwala oceniać losowania na ekranie 800*600 na ponad 2..3 miesiące wstecz. Obserwacja ułatwia "wykrycie zmiany bil losujących", ocenę występowania określonych ciągów i tendencji a tym samym przewidywanie przyszłych losowań i tendencji liczb do układania się w określone wzory. Spróbuj typowania poprzez ułozenie własnego wzoru. Służy do tego celu ostatnia linia grafu. Kliknięcie na tej linii zaznacza i albo kasuje wybraną liczbę. Wybrane w ostatniej linii liczby można przesłać do pola edycji "losowania" lub bezpośrednio do pola "zakłady". Można też zbudować wzór ostatniej linii z liczb pobranych z pola edycji "losowania". Sposób : Zauważ że liczby lubią się grupować w określonych rejonach lub tworzyć ciągi wzorów pod kątem 45 stopni w stosunku do poprzednich losowań. Spróbuj "typowań na wzór". Wynik może być zaskakujący. Graf posiada opcję rozmywania widoku " przymrużenie oka" co pomaga w jego ocenie i odróżnieniu regionów i tendencji. Wszystkie opcje dodatkowe dostępne są z podręcznego menu rozwijalnego "prawy przycisk myszy".