Filtr spacji

LC<<  LC<  LC> 

 

Spacja w słownictwie komputerowym znaczy dosłownie odstęp. Analizą odstępów kolejnych cyfr w generowanych zakładach zajmuje się FILTR SPACJI. Jeżeli generujemy np. w grze lotto 6/49 zakłady 6 liczbowe to w każdym zakładzie otrzymamy 5 odstępów.

Przykład zakładu :

 

2 17 21 22 35 47

 

z tego zakładu obliczamy spacje. Spacji ZAWSZE jest o jeden mniej niż liczb w zakładzie. I otrzymujemy :

 

17 -  2 - 1  = 14 odstępów pomiedzy liczbą    2 i 17,

21 - 17 – 1  =  3 odstępy pomiędzy liczbą    17 i 21,

22 - 21 – 1  =  0 odstępów pomiędzy liczbą   21 i 22,

35 - 22 – 1  = 12 odstępów pomiędzy liczbami 22 i 35,

47 - 35 – 1  = 12 odstępów pomiędzy liczbami 47 i 35.

 

A więc otrzymujemy 5 odstępów

 

14 3 0 12 12

 

Po uporządkowaniu będą to odstępy

 

0 3 12 12 14

 

Uporządkowanie odstępów uniezależnia filtr od pozycji na której odstęp występuje, powoduje że analiza losowań daje obraz krzywych Gaussa a więc można z szumu informatycznego wyodrębnić informację mówiącą jakich kombinacji filtrów odstępów występuje najczęściej w dotychczas wylosowanych kombinacjach liczb.

Informację taką zawiera histogram z pomocą którego ustawia się parametry filtra. Informację o nie posortowanych i posortowanych odstępach kombinacji wylosowanych zawiera również raport filtrów SPS uzyskiwany z pomocą klawisza F12. W raporcie tym aby można czytać i analizować kolumnami zastosowano kodowanie w którym cyfry od 0 do 9 oznaczają odstępy równe odpowiednim cyfrom natomiast kolejne litery alfabetu oznaczają kolejne odstępu większe niż 9. A=10, B=11, C=12 … .

Przykład Duży Lotek:

 

Śr 2004-10-06; CN=3B174 CS=1347B

So 2004-10-09; CN=16007 CS=00167

Śr 2004-10-13; CN=10I17 CS=0117I

So 2004-10-16; CN=8G374 CS=3478G

Śr 2004-10-20; CN=C7122 CS=1227C

So 2004-10-23; CN=J1172 CS=1127J

Śr 2004-10-27; CN=C4392 CS=2349C

So 2004-10-30; CN=48BA2 CS=248AB

Śr 2004-11-03; CN=01RB1 CS=011BR

So 2004-11-06; CN=2E6F4 CS=246EF

Śr 2004-11-10; CN=0AC57 CS=057AC

 

Śr 2004-11-17; CN=1DB63 CS=136BD

So 2004-11-20; CN=B60C5 CS=056BC

 

So 2004-11-27; CN=4140F CS=0144F

Śr 2004-12-01; CN=41453 CS=13445

Tu znakomicie widać jak uporządkowanie w kolumnie CS z szumu informacyjnego kolumny CN po posortowaniu można wyodrębnić bardzo interesujące rzeczy. Analizując wzrokowo ( analiza dokładna w postaci histogramu dostępna jest podczas ustawiania filtra, ale o tym będzie później). Łatwo zauważyć że najwięcej jest losowań w których 1 lub 2 odstępy są w granicach 0-5, 1 odstęp w granicach 5 – 9 i jeden lub dwa odstępy wyrażnie odstają a ich wartości to odstępy powyżej 10. Bardzo wyraźnie i dokładnie będzie to widać na histogramie ustawień filtra.

Analizując raport można próbować „przewidzieć" następną kombinację odstępów i tak ustawić filtr.

 

Ustawianie filtra :

 

Ustawienia filtra włączamy opcją z menu Filtr ->  Ustaw filtr spacji.

 

spacefilter

 

 Formularz ten służy do ustawiania wartości filtra. Ustawienie można uzyskać na dwa sposoby. Ręcznie z pomocą myszki, przeciągając podświetlenia zaznaczanych komórek odpowiednich kolumn filtra lub automatycznie wybierając w polu "Wybierz z max %", wybierając najczęściej występujące w procentach wypełnienia wartości filtra spacji w losowaniach.

Nad kolumnami komórek wyboru są trzy wiersze nagłówkowe, w które wpisywane są wartości filtra powstałe przy zaznaczaniu komórek. Tak ustawiony filtr jak na rysunku powyżej będzie przepuszczał z generatora kombinacji tylko takie zakłady, w których jedna para liczb będzie miała odstęp pomiędzy 0 a 1 a więc będą to liczby, które sąsiadują ze sobą lub mają odstęp jednej liczby, druga para będzie miała odstępy równe 1 lub 2, trzecia para będzie miała odstępy równe 3, 4 lub 5, czwarta para liczb będzie miała odstępy 8 lub 9 a odstępy ostatniej pary liczb będą w zakresie 8 do 20.

W ten sposób można z wielu milionów kombinacji wybrać bardziej prawdopodobne lub „przewidywane" przez nas odstępy kombinacji losowanych.

Po zaznaczeniu w tabeli zakresów filtra w pasku stanu wyświetlana jest informacja ile w historii losowań wystąpiło takich układów odstępów, jakie zaznaczyliśmy. Jak widać na rysunku w ten zakres weszły 94 główne wygrane (szóstki), 1014 piątek i 1550 czwórek.

Wiersz pierwszy zawiera znaczniki włączające lub wyłączające dany zakres filtra. Trzeb na to zwrócić szczególną uwagę je zeli filtra użyjemy do specyficznej gry, jaką jest gra KENO lub Multilotek. Gdzie liczb losowanych a tym samym odstępów jest dużo więcej niż liczb generowanych w zakładach. Trzeba wówczas pamiętać o zasadzie odstępów w filtrze może być włączonych zawsze przynajmniej o jeden mniej niż liczb w generowanym zakładzie. Do wyłączania filtrów służy właśnie pierwszy wiersz z przełączanymi z pomocą myszki znacznikami włączenia (ptaszek) i wyłączenia(krzyżyk).

Powodzenia w polowaniu na JackPot.