Edytor PHP

LC<<  LC<  LC> 

 

Po wybraniu z menu Narzędzia opcji PHP wyświetlony zostanie formularz Edytora PHP. Edytor umożliwia tworzenie i modyfikację skryptów PHP. Działa jak każdy edytor tekstowy. Otwierasz skrypt z zapisanego pliku lub tworzysz nowy i wypełniasz go rozkazami które po wywołaniu skryptu będą wykonywane przez język PHP. Górny pasek zawiera przyciski do sterowania edytorem i ustawiania Opcji ich wykonywania. Po najechaniu na przycisk myszka, ukazują się dymki podpowiedzi o działaniu każdego z przycisków. Niektóre z przycisków, te opatrzone symbolem strzałki w dół, po naciśnięciu na strzałkę rozwijają menu dodatkowe.

Przyciski "Otwórz" rozwija podmenu zawierające spis ostatnio otwieranych i zapisanych skryptów. Przycisk opcje zawiera podmenu kilku opcji edytora a przycisk PHP  przyciśnięcie na ikonę PHP, uruchamia skrypt . Przycisk ma skrót klawiaturowy , klawisz F9, uruchamia skrypt.

 

edytorPHP