Jak skonfigurować nową grę

LC<<  LC< 

Służy do tego opcja menu głównego MANAGER GIER.

Dane o grze przechowywane są w bazie danych o nazwie GAMES.DAT. Do obsługi baz danych służy pomocniczy program narzędziowy BASEDRIVER.EXE. Konfigurację programu można przeprowadzić albo z programu poprzez wybranie opcji "Menadżer Gier" z menu głównego lub bezpośrednio ingerując w zawartość baz systemowych za pomocą programu Basedriver.exe. Zestaw gier obsługiwnych aktualnie przez program przechowuje się w bazie danych o nazwie MAINBASE.DAT. Budowa bazy jest prosta i składa się z dwóch kolumn. Pierwsza to kolejny numer gry programu (gra 1,2,3..n) , druga to identyfikator gry z bazy danych GAMES.DAT.

 

Przykład :

 

1  i  1 oznacza że pierwszą grą obsługiwaną będzie gra o numerze 1 czyli Multilotek.

2  i  2 oznacza że drugą grą będzie DużyLotek .....

3  i  7 oznacza że trzecią grą będzie National Lottery Wielka Brytania.

 

Zestaw gier predefiniowanych :


 

1.Multilotek         Polska

2.Duży Lotek         Polska

3.Expres Lotek       Polska

4.TS Numerek         Polska

5.Pick 10            New York USA

                  New York USA

7.National Lottery   GBR

8.Take Five        

9.BIG GAME           USA

10.POWERBALL          USA

 

Dane o poszczególnych grach przechowywane są w bazie o nazwie GAMES.DAT

 

Pola tej bazy oznaczają :


Record_ID        - Pole autoinkrementowane i nie należy go zmieniać.

ID               - Numer gry identyfikator ( dowolna lub kolejna liczba).

Nbrs_All         - Ile liczb ma gra (np. KENO 80 ).

Nbrs_Drawn       - Ile liczb jest losowanych (np. KENO 20).

 

TicketPickMax    - Ile maksymalnie liczb można skreslić na kuponie.

TicketPlaysMin   - Ile minimum gier można zawrzeć na 1 kuponie (np 1)

TicketPlaysMax   - Ile maksimum gier można zawrzeć na 1 kuponie (np 10)        

Game_Name        - Nazwa gry (np. PICK10 )

Country                  - Kraj (Polska)

State_city       - Stan,Region,Województwo itp.

Adress           - Adres firmy prowadzącej grę.

Ticket_Rows      - Ile wierszy ma jeden zakład.

Ticket_Cols      - Ile kolumn ma jeden zakład.

Stake_Game       - Czy jest to gra ze stawką ( MULTI - tak , LOTTO Nie)

Stake_min        - Minimalna stawka gry

Stake_max        - Maksymalna stawka gry

Charge_of_bet    - Opłata podstawowa za zakład.

FirstDateLos     - Data uznawanego za pierwsze losowanie w bazie danych.

FirstIDLos       - jak wyżej tylko dotyczy numeru losowania.

DatabaseName     - Nazwa pliku z bazą losowań        

Sun              - Czy losowanie jest w Niedzielę        

Mon              - Czy losowanie jest w Poniedziałek

Tue              - Czy losowanie jest w Wtorek

Wed              - Czy losowanie jest w Środę

Thu              - Czy losowanie jest w Czwartek

Fri              - Czy losowanie jest w Piątek

Sat              - Czy losowanie jest w Sobotę

FileNamePrefix   - Przedrostek nazwy pliku zakładów 2 litery ( np. LT)

FileNameExt      - Rozszerzenie nazwy pliku zakładów (np. TIC lub DAT lub TXT)

MoneySymbol      - Symbol waluty ( np. zł,USD,EUR,$ ... )

BonusGame        - Czy jest to gra z liczbą dodatkową

LargeIcon        - Zawiera dane obrazka ikony przycisków gry.

                  Obrazek ikony można wprowadzić w Menadżerze

                  gry już w programie własciwym.

PrintModul       - Czy obecny jest moduł dll drukowania kuponów

PrintModulName   - Nazwa modułu dll drukowania kuponów

                 (Dla zestawu gier zawartych w bazie danych = TAK ).

UpdateModul      - Czy obecny jest moduł dll automatycznego uzupełniania danych losowań.                    ( Dla zestawu gier zawartych w bazie danych = TAK ).

UpdateModulName  - Nazwa modułu dll automatycznego uzupełniania danych  losowań.

                 ( dla Polskich gier = PrevLib.dll ).

Range2Game       - Czy jest to gra z dwoma zestawami liczb ( Numerek = TAK)

Range2Nbrs       - Ile liczb jest w zestawie drugim (Numerek = 35)

Range2Drawn      - Ile liczb jest losowane z zestawu drugiego. (Numerek=1)

GameUrl                  - Adres serwisu WWW gry

UpdateUrl        - Adres i polecenie dla automatycznego uzupełniania bazy losowań.

RefererUrl       - Adres URL wywołujący (referer URL)/obecnie nieużyany/

 

 

 

Dla prawidłowego działania programu przy dodaniu nowej gry wymagane jest aby wypełnić tablicę bazy danych wygrane o nazwie JACKPOT.DAT. Dla gier ze stawką i możliwoscią typowania różnej ilości liczb w zakładzie (Multilotek,KENO) należy wypełnić tablicę dla każdej ilości liczb typowanych w zakładzie. Kolumny tej bazy to :

 

                                         Przykład: KENO 10 typowanych liczb

---------------------------------------------

ID     - Pole autonkrementowane ( nie należy zmieniać)   =     1

GAMEID - Numer gry z bazy danych GAMES.DAT               =     1

PICK   - Ilość typowanych liczb w zakładzie              =    10

HIT0   - wielokrotność stawki przy trafieniu 0 liczb.    =    -1

 

HIT2   - wielokrotność stawki przy trafieniu 0 liczb.    =    -1

HIT3   - wielokrotność stawki przy trafieniu 0 liczb.    =    -1

HIT4   - wielokrotność stawki przy trafieniu 0 liczb.    =     1

HIT5   - wielokrotność stawki przy trafieniu 0 liczb.    =     2

HIT6   - wielokrotność stawki przy trafieniu 0 liczb.    =     6

 

HIT8   - wielokrotność stawki przy trafieniu 0 liczb.    =   260

HIT9   - wielokrotność stawki przy trafieniu 0 liczb.    =  5000

HIT10  - wielokrotność stawki przy trafieniu 0 liczb.    = 10000

BONUSHIT - jeżeli gra jest grą z liczbą dodatkową wpisuje się tu szereg znaków

oznaczających przy ilu trafieniach z zestawu podstawowego liczb liczba dodatkowa

uwzględniana jest jako nagroda.

np dla gry ( PowerBall=012345, dla Gry National Lottery = 5 ).

 

 

 

 

Jeżeli nie jest to gra z określoną stawką jako wartości w odpowiednich polach HITx wpisać należy  liczbę dodatnią o wartości ilości trafień. Np dla gry Duży Lotek wypełniamy w polu HIT3 - 3 w HIT4 - 4 w HIT5 - 5 i w HIT6 - 6.

 

 

Uwaga. Po wprowadzeniu danych nowej gry  a przed uruchomieniem programu należy sprawdzić czy baza danych losowań zawiera choć jedno losowanie. Baza nie może być pusta. Przed uruchomieniem programu należy do niej wprowadzić przynajmniej jedno losowanie, choćby teoretyczne. Program nie uruchomi się również jeżeli nie wprowadzisz obrazka ikony, ikona to bitmapa windows o wymiarach 32x32 i max 8 bitowej (256) palecie kolorów. Ikone taka stworzyć można w programie Paint.