Kombinacja na jej numer

LC<<  LC<  LC> 

 

Jak powszechnie wiadomo, wszystkich kombinacji liczb w typowej grze lotto 6/49 jest 13 983 816. Jest to ogromna i trudna do objęcia ilość zakładów. Ale nie każdy gracz wie że, grając w terminalu na chybił trafił czy typując z ręki decyduje się na grę z taką właśnie szansą. Sposób gry który proponuję polega na zawężeniu ilości kombinacji branych pod uwagę przy typowaniu zakładów stosując właśnie kombinację na jej numer. Specjalny opracowany przez autora sposób generacji zakładów na numer kombinacji oraz numeru kombinacji na podstawie zawartości zakładu umożliwia uszeregowanie całego spektrum kombinacji w specjalny sposób.

 

W algorytmie wykorzystano właściwości kombinacji ko-leksykalnej (colex). Kolejność kombinacji  w odróżnieniu od kombinacji do której jesteśmy przyzwyczajeni (leksykalnej) jest bardziej równomiernie rozłożona w całym spektrum numeracji kombinacji. Ta kolejność przypomina liczby binarne w arytmetyce komputerowej. Kombinacja ko-leksykalna polega na tym że następny element (ostatnia liczba w kombinacji) nie zostanie zwiększona dokąd  nie wyczerpią sie kombinacje na pozycjach młodszych.

 

przykład : w kombinacji leksykalnej 6 liczb w  zakładzie z 49, kombinacja :

 

1, 2 ,3, 4, 5, 49  ma numer kolejny 49, mimo że to jest dopiero początek szeregu numeracji kombinacji leksykalnej.

 

w kombinacji ko-leksykalnej ta kombinacja ma numer : 12 271 513 a wiec numer dużo starszy.

 

 

Dlatego decydującym parametrem jest ostatnia liczba zakładu ( lub zakres liczb np 39-48) która decyduje w jakim zakresie będą szukane trafienia. Przez co można "panować" nad położeniem numeru kombinacji.

Np zakres wszystkich kombinacji dla ostatniej liczby np 21 w Lotto (6/49) wynosi 54 264 elementów. Wiec zakres poszukiwań jest znacząco mniejszy od 14 milionów wszystkich kombinacji.

 

Jeżeli ostatnią liczbą będzie liczba przez nas podana na pewno w obliczonym zakresie generacji znajduje się główna wygrana. Tylko od miejsca wyboru środka generacji, od sposobu generacji, od odchylenia jakie zadamy zależy ilość i jakość trafień.   Do tego celu służy dialog wywoływany z menu kombinacje.

 

KOMB_COLEX

 

Metoda gry i ograniczania kombinacji polega na tym ze typujemy jedną liczbę lub ich zakres którą uważamy że będzie ostatnią liczbą w posortowanym losowaniu. Ograniczamy wtedy zakres trafień do kilku z zakresu 40-49. Losowania w których nie pada liczba 40..49 jako ostatnia należą do rzadkości. I tak jeżeli typujemy 1 liczbę z tego zakresu np. liczbę 49  otrzymujemy zakres kombinacji :

 

Takie wczytanie zakresu kombinacji można uzyskać poprzez wpisanie ostatniej liczby którą przewidujemy że będzie ostatnia w losowaniu do pola edycji "wczytaj zakres dla ostatniej liczby w zakładzie" i wciśnięcie przycisku tego pola z symbolem trzech kropek. Można również wczytać zakres kombinacji poprzez wpisanie zakresu liczb np jak na rysunku (47 do 49).  Jak widać kombinacje skrajne są mało prawdopodobne i nadają się do odrzucenia. Do odrzucania mamy do dyspozycji kilka opcji.

Pierwszym rodzajem generacji jest metoda krokowa. Jest to metoda która sprawdzi wszystkie kombinacje począwszy  np: od kombinacji zawierającej zakład : 1 2 3 4 5 49 - kombinacja nr   12 271 513

do kombinacji zawierającej zakład 44 45 46 47 48 49 - kombinacja  nr 13 983 816

sprawdzając ewentualnie filtrując wszystkie kombinacje z zadanym w polu edycji kroku. Jeżeli w polu edycji zadamy krok równy 1 przeszukane zostaną wszystkie kombinacje w tym zakresie.

Drugi sposób jest analogiczny jak w kombinacji Gaussa mianowicie regulujemy środek trafień(mean) i jego rozrzut(stddev) tak aby obejmowały zakresem trafień bardziej prawdopodobne układy liczb. Parametry generacji Gaussa są analogiczne jak w tej kombinacji i łatwo można się nauczyć jak regulować tymi parametrami aby uzyskać żądany zakres przemiatania funkcji losującej. Ułatwieniem jest funkcja która wczytuje środkowy zakład ( ten który leży dokładnie pod środkiem dzwona funkcji losującej, wokół którego będą zakłady losowane) do pola edycji. Każda zmiana pola mean wczytuje zakład centralny i łatwo można się zorientować jakie zakłady uzyskamy w wyniku generacji.

Dodatkowo można włóczyć filtrację sumy ( która zawęza zakres trafień do zakresu bardziej prawdopodobnego jak wiadomo większość trafień mieści się w sumach od 100 do 200 - ponad 80% losowań, a eliminuje się też prawie 70% niepotrzebnych kombinacji), filtrację stosunków liczb nieparzystych do parzystych- większość trafień to układy 3/3 2/3 i 3/2 tu analogicznie zakresy te obejmują ponad 80% losowań i eliminują z zakresu tez prawie 70 % niepotrzebnych kombinacji. Trzecim filtrem jest filtr kolejnych liczb eliminujący występowanie szeregów liczb np: 1,2 3.. tu współczynnik eliminacji zbędnych kombinacji jest najbardziej skuteczny, akres 0,1 czyli losowań gdzie nie było kolejnych liczb lub była co najmniej jedna kolejność ( np 1,2 lub 33,34) trafia się w 95% losowań a eliminuje pozostałe kombinacje czyli prawie 85% niepotrzebnych kombinacji. Wcale filtry nie muszą yć ustwaione wąsko ( chyba że polujemy precyzyjnie na główną wygraną). Mogą być ustawione tak szeroko jak podałem wyżej.

filtr trafień w poprzednich losowań. Jak wynika z obserwacji  z ponad 600 losowań poprzednich 5 ka powtórzyła się tylko dwukrotnie. Czwórki trafone w poprzednich losowaniach występują mniej więcej co drugie losowanie w pozostałych powtarzane są trójki.

A to stosowny fragment raportu trafień w poprzednich losowaniach :

 

02-03-30 286 276  92  14   2   0   0

02-04-03 299 273  83  15   0   0   0

02-04-06 293 275  94   8   0   0   0

02-04-10 275 283  92  19   1   0   0

02-04-13 293 286  80  11   0   0   0

02-04-17 321 264  74  10   1   0   0

02-04-20 279 301  77  13   0   0   0

02-04-24 307 263  87  13   0   0   0

02-04-27 285 277  91  16   1   0   0

02-05-01 291 274  97   8   0   0   0

02-05-04 296 284  79  11   0   0   0

02-05-08 274 285  99  12   0   0   0

02-05-11 310 255  94  10   1   0   0

02-05-15 277 289  93  11   0   0   0

02-05-18 302 265  88  15   0   0   0

02-05-22 287 271  99  12   1   0   0

02-05-25 261 296  99  13   1   0   0

 

liczby z ostatniego wiersza znaczą : brak trafień 261 losowań, jedno trafienie 296, dwa 99, trzy 13 i jedna czwórka

piątek i szóstek brak. Ustawienie filtra na pięć to bardzo bezpieczne ustawienie i eliminuje znaczną ilość kombinacji. Często można pokusić się o ustawienie filtra na eliminację trafionych czwórek.

Następne filtry to filtr zakresów liczb oraz filtr twardych wybieranych z listy lub ( i )  wielokrotny filtr twardych wybieranych z list bazy danych filtrów dowolnie konfigurowalnych. Tak mocny zestaw filtrów pozwala np. wygenerować system pełny o rozsądnym koszcie nawet z wszystkich liczb gry. Wygenerowanie systemu pełnego w kombinacji na jej numer jest równoznaczne z zadaniem zakresu liczby ostatniej jako 6-49. System przeszuka wówczas wszystkie kombinacje po drodze obrabiając je filtrami wybierze tylko te które odpowiadają zadanym kryteriom.

 

Sposób postępowania dla przykładowej generacji :

 

1. wybrać rodzaj generacji - losowa Gaussa

2. w pole "wczytaj zakres dla ostatniej liczby w zakładzie lub ich zakresu" wpisuję liczbę 49.

otrzymuję kombinacje od nr : 12 271 513 do 13 983 816.

3. W pole "parametry generacji losowej Gaussa" wpisuje mean (50%) i odchylenie na 1%.

 

pola "pokaż zakład leżący dokładnie w środku zakresu generacji.." przyciskiem z kropkami obok pola z.

pokaże się zakład :  1 14 17 21 43 49  wokół tego zakresu będą generowane zakłady np:

 

4 30 31 36 42 49

11 12 26 36 44 49

16 33 34 38 42 49

11 12 36 38 40 49

10 20 38 41 42 49

 

generuje zakład wokół zadanego środka :

 

w przykładowym  losowaniu 6 ka była środkiem generacji Gaussa dla ustawień 72.71455 i  była to kombinacja nr  COMB=13 516 606. ( wygrały liczby : 7 24 27 29 46 49 )

 

okolice 6 ki ( kombinacja nr: 13 516 606) wyglądały tak (generowane ze stałym krokiem):

 

1 24 27 29 46 49   COMB=13 516 600, DIFF= 6

2 24 27 29 46 49   COMB=13 516 601, DIFF= 5

3 24 27 29 46 49   COMB=13 516 602, DIFF= 4

4 24 27 29 46 49   COMB=13 516 603, DIFF= 3

5 24 27 29 46 49   COMB=13 516 604, DIFF= 2

6 24 27 29 46 49   COMB=13 516 605, DIFF= 1

7 24 27 29 46 49   COMB=13 516 606, DIFF= 0

8 24 27 29 46 49   COMB=13 516 607, DIFF=-1

9 24 27 29 46 49   COMB=13 516 608, DIFF=-2

10 24 27 29 46 49   COMB=13 516 609, DIFF=-3

 

Przy tych samych parametrach z generacją Gaussa o bardzo wąskim dzwonie 0.0001 mimo że wybiera losowo bez problemów trafia szóstkę.

 

16 23 27 29 46 49  COMB=13 516 593, DIFF= 13

18 23 27 29 46 49  COMB=13 516 595, DIFF= 11

2 24 27 29 46 49  COMB=13 516 601, DIFF=  5

15 22 27 29 46 49  COMB=13 516 571, DIFF= 35

13 24 27 29 46 49  COMB=13 516 612, DIFF= -6

2 25 27 29 46 49  COMB=13 516 624, DIFF=-18

7 24 27 29 46 49  COMB=13 516 606, DIFF=  0

15 24 27 29 46 49  COMB=13 516 614, DIFF= -8

3 24 27 29 46 49  COMB=13 516 602, DIFF=  4

21 24 27 29 46 49  COMB=13 516 620, DIFF=-14

 

Filtr posiada okno narzędziowe w którym wizualnie można zmieniać parametry i zakresy generacji filtra.

 

knjngauss

 

przesuwając linie czerwona (środek generacji) , niebieska (odchylenie kombinacji generowanej od srodka),

żółta i zielona linia pozwala przesuwać po spektrum kombinacji dla wybranej liczby zakresów generacji la metody z  "przemiataniem po zakresach". Zakres (spektrum) generacji to obszar zacieniony na niebiesko.  Przesuwanie linii powoduje zmiany parametrów w odpowiednich polach edycji a  w polu zakładów pojawia się zakład będący dokładnie w środku zakresu generacji. W ten sposób przy wąskim dzwonie można wygenerować określoną ilość zakładów "podobnych" do wyświetlanego. Przesunięcia obszaru można dokonać przytrzymując prawy przycisk myszki.