KOMBINACJA LINIOWA

LC<<  LC<  LC> 

Wybrany zestaw liczb jest roztasowany pomiędzy zadaną liczbę zakładów w taki sposób że liczby występujące liczby częściej losowane  we wcześniejszych losowaniach, również częściej są umieszczane w wygenerowanych zakładach. Liczby częściej występujące w losowaniach mają większą w stosunku proporcjonalnym ( liniowym) szansę znalezienia się w zakładach.

 

PRZYKŁAD: Jak wynika z raportu najczęsciej występujących liczb :        

 

Najczęściej występujące  liczby

od losowania nr 1771 z dnia 02-03-11

do losowania nr 1825 z dnia 02-05-04

==========================================

27 wylosowano  22 razy   //27-> 5

75 wylosowano  20 razy   //75-> 4

17 wylosowano  20 razy   //17-> 2

 

36 wylosowano  19 razy   //36-> 2

21 wylosowano  19 razy   //21-> 3

11 wylosowano  19 razy   //11-> 3

73 wylosowano  18 razy   //73-> 3

57 wylosowano  18 razy   //57-> 5

42 wylosowano  18 razy   //42-> 5

............

26 wylosowano  10 razy    //26-> 3

 

8 wylosowano  10 razy    // 8-> 4

6 wylosowano  10 razy    // 6-> 2

60 wylosowano   9 razy    //60-> 1

19 wylosowano   8 razy    //19-> 3

13 wylosowano   8 razy    //13-> 3

4 wylosowano   8 razy    // 4-> 2

77 wylosowano   7 razy    //77-> 1

31 wylosowano   7 razy    //31-> 3

 

Do kombinacji wybrano pierwsze i ostatnie 10 liczb z powyższej listy.

Wygenerowana kombinacja :

 

4  8 11 13 18 21 31 57 68 75

4 17 19 21 26 27 42 57 60 68

6  8 18 19 26 27 42 57 73 75

6 18 21 26 27 36 42 57 68 75

8 11 13 17 19 27 31 36 42 73

8 11 13 27 31 42 57 73 75 77

 

 

W tabeli częstości wartości za strzałką -> oznaczają ile razy

liczby zostały użyte w kombinacji. Wyrażnie widać liniową

proporcję od częstości ich występowania w losowaniach

z zadanego okresu. Pierwszych dziesięć liczb wybrane zostało 36 razy

Ostatnie wybrane zostały 22 razy