Kombinacja równomierna

LC<<  LC<  LC> 

 

Wybrany zestaw liczb jest roztasowany pomiędzy zadaną liczbę zakładów równomiernie. Efektem roztasowania jest zestaw zakładów gwarantujący równomierny (+/-1liczba) rozkład wybranych liczb we wszystkich wygenerowanych zakładach.

 

PRZYKŁAD:                20 kolejnych liczb w 4 zakładach 10 liczbowych.

 

1  3  5  7  8 14 15 16 17 18

1  3  8  9 10 11 15 17 19 20

2  4  5  6  7 12 13 14 16 19

2  4  6  9 10 11 12 13 19 20

 

każda liczba wystąpiła 2 krotnie.