Sprawdź z polem edycji

LC<<  LC<  LC> 

 

sprawdzanie z polem edycji odbywa się w czasie rzeczywistym ( tzn. w czasie wpisywania lub zmiany pola edycji "losowania" ). Sprawdzane są zakłady wpisane w  wyniki sprawdzania są natychmiast wpisywane w pole tekstowe "w y n i k i". w postaci :

 


Przykład :

Trafionych  2 z 10 liczb

Trafionych  4 z 10 liczb Wygrano        1 zł

Trafionych  4 z 10 liczb Wygrano        1 zł

Trafionych  1 z 10 liczb

Trafionych  4 z 10 liczb Wygrano        1 zł

Trafionych  6 z 10 liczb Wygrano        6 zł

 

Razem na 38 unikalnych liczb trafiono 6 liczb

Są to liczby : 34 30 44  9 33 45


Sprawdzenie można również uaktywnić wciskając przycisk paska narzędziowego "sprawdź" lub wybierając tą opcję z menu głównego. Ze sprawdzania można zrezygnować jeżeli wyłączymy opcję "sprawdzanie składni wyłączone". Sprawdzanie składni wyłącza się jeżeli chcemy użyć edytora tekstowego zakłady jako normalnego edytora tekstowego lub manipulować liczbami dłuższymi lub spoza zakresu dozwolonego. Przy wyłączonej opcji "sprawdzanie składni wyłączone" i aktywnym stanie podświetlania trafień, edytor może służyć do oceny trafień liczb pochodzących z dowolnego raportu.