Powtórz i sprawdź w historii losowań

LC<<  LC<  LC> 

 

Opcja powoduje powtórzenie kombinacji z opcjami ostatnio wybranymi z formularza "kombinacje" i sprawdzenie wyników w historii losowań przy czym formularz wyboru dat nie jest pokazywany a zakres dat sprawdzenia będzie taki jaki ostatnio był ustawiany w tym formularzu.

Jeżeli chcesz szybko sprawdzać efekty kolejnych kombinacji w interesującym cię zakresie dat historii losowań to po pierwszej kombinacji użyj przycisku "sprawdź w historii" (pokaże się wówczas formularz wyboru daty ) a potem już możesz używać wielokrotnie przycisku "powtórz i sprawdź w historii" formularz daty nie będzie się ukazywał a zakres wyboru losowań będzie taki jaki ustawiłeś w opcji "sprawdź w historii".

 

Przykład:  opcja wszystkie XX liczb i zakres losowań 18-02-2000 do 22-03-2000.

POLE ZAKŁADY

1  6 34 38 45 49 56 58 68 75

2  4  5 10 16 24 26 41 42 47

3 11 23 39 40 43 46 48 57 59

7 21 22 32 35 50 52 69 70 80

8 29 36 55 62 64 67 73 77 79

9 14 19 31 33 53 54 65 66 76

12 18 20 25 27 28 51 71 72 74

13 15 17 30 37 44 60 61 63 78

 

POLE WYNIKI

Sprawdzenie wyników zakładów w historii

losowań od losowania nr 1019

       do losowania nr 1052

---------------------------------

------------------------------------------------------------

Zakład 10 liczb :  1  6 34 38 45 49 56 58 68 75

------------------------------------------------------------

00-02-18 Traf  4 z 10 Wygr          1 zł

00-02-21 Traf  4 z 10 Wygr          1 zł

00-02-27 Traf  4 z 10 Wygr          1 zł

00-02-28 Traf  6 z 10 Wygr          6 zł

00-03-02 Traf  4 z 10 Wygr          1 zł

00-03-06 Traf  4 z 10 Wygr          1 zł

00-03-13 Traf  6 z 10 Wygr          6 zł

00-03-14 Traf  4 z 10 Wygr          1 zł

 

 

Zakład 10 liczb :  2  4  5 10 16 24 26 41 42 47

------------------------------------------------------------

00-02-19 Traf  4 z 10 Wygr          1 zł

00-02-24 Traf  4 z 10 Wygr          1 zł

00-02-29 Traf  4 z 10 Wygr          1 zł

00-03-03 Traf  5 z 10 Wygr          2 zł

00-03-05 Traf  4 z 10 Wygr          1 zł

00-03-18 Traf  5 z 10 Wygr          2 zł

00-03-19 Traf  5 z 10 Wygr          2 zł

------------------------------------------------------------

Zakład 10 liczb :  3 11 23 39 40 43 46 48 57 59

------------------------------------------------------------

00-02-29 Traf  4 z 10 Wygr          1 zł

00-03-04 Traf  4 z 10 Wygr          1 zł

00-03-05 Traf  4 z 10 Wygr          1 zł

00-03-15 Traf  4 z 10 Wygr          1 zł

------------------------------------------------------------

Zakład 10 liczb :  7 21 22 32 35 50 52 69 70 80

------------------------------------------------------------

00-02-18 Traf  4 z 10 Wygr          1 zł

00-02-19 Traf  4 z 10 Wygr          1 zł

00-02-26 Traf  4 z 10 Wygr          1 zł

00-03-08 Traf  6 z 10 Wygr          6 zł

00-03-13 Traf  4 z 10 Wygr          1 zł

00-03-14 Traf  4 z 10 Wygr          1 zł

00-03-16 Traf  5 z 10 Wygr          2 zł

------------------------------------------------------------

Zakład 10 liczb :  8 29 36 55 62 64 67 73 77 79

------------------------------------------------------------

00-02-21 Traf  5 z 10 Wygr          2 zł

00-02-24 Traf  4 z 10 Wygr          1 zł

00-02-26 Traf  4 z 10 Wygr          1 zł

00-03-06 Traf  4 z 10 Wygr          1 zł

00-03-22 Traf  5 z 10 Wygr          2 zł

------------------------------------------------------------

Zakład 10 liczb :  9 14 19 31 33 53 54 65 66 76

------------------------------------------------------------

00-02-20 Traf  5 z 10 Wygr          2 zł

00-02-22 Traf  4 z 10 Wygr          1 zł

00-03-02 Traf  4 z 10 Wygr          1 zł

00-03-03 Traf  4 z 10 Wygr          1 zł

 

00-03-08 Traf  4 z 10 Wygr          1 zł

00-03-09 Traf  8 z 10 Wygr        260 zł

00-03-10 Traf  5 z 10 Wygr          2 zł

00-03-12 Traf  5 z 10 Wygr          2 zł

00-03-16 Traf  6 z 10 Wygr          6 zł

00-03-17 Traf  4 z 10 Wygr          1 zł

00-03-20 Traf  4 z 10 Wygr          1 zł

00-03-21 Traf  4 z 10 Wygr          1 zł

00-03-22 Traf  4 z 10 Wygr          1 zł

------------------------------------------------------------

Zakład 10 liczb : 12 18 20 25 27 28 51 71 72 74

------------------------------------------------------------

00-02-24 Traf  4 z 10 Wygr          1 zł

00-02-25 Traf  4 z 10 Wygr          1 zł

 

00-03-04 Traf  4 z 10 Wygr          1 zł

00-03-15 Traf  4 z 10 Wygr          1 zł

00-03-21 Traf  4 z 10 Wygr          1 zł

------------------------------------------------------------

Zakład 10 liczb : 13 15 17 30 37 44 60 61 63 78

------------------------------------------------------------

00-02-22 Traf  5 z 10 Wygr          2 zł

00-03-01 Traf  4 z 10 Wygr          1 zł

00-03-20 Traf  6 z 10 Wygr          6 zł

RAZEM :

------------------------------------------------------------

Zakładów      272 Koszt = 326.40 zł Wygrana = 350.00 zł

------------------------------------------------------------

 38 razy trafiono  4 z 10 liczb,suma wygranej   38.00 zł

 11 razy trafiono  5 z 10 liczb,suma wygranej   22.00 zł

  5 razy trafiono  6 z 10 liczb,suma wygranej   30.00 zł

  1 razy trafiono  8 z 10 liczb,suma wygranej  260.00 zł