Powtórz i sprawdź z polem edycji

LC<<  LC<  LC> 

 

                 Opcja powoduje powtórzenie kombinacji z opcjami ostatnio wybranymi z dialogu "Kombinacje" i sprawdzenie wyników z losowaniem umieszczonym w polu edycji losowań.

 

PRZYKŁAD : Opcja wszystkie XX.

Pole edycji zawiera :

 

4  5  7  8  9 13 31 34 36 37 40 51 53 58 65 67 68 72 77 79

 

Pole "zakłady"                                        Pole "wyniki"

 

1 14 17 27 28 41 46 48 50 73     Trafionych  0 z 10 liczb

2 15 30 44 55 63 72 76 78 79     Trafionych  2 z 10 liczb

3 25 35 40 45 52 54 58 66 75     Trafionych  2 z 10 liczb

 

6  7 21 29 38 39 57 65 70 74     Trafionych  2 z 10 liczb

8 10 22 33 42 47 56 60 69 80     Trafionych  1 z 10 liczb

9 12 18 19 26 34 51 53 59 62     Trafionych  4 z 10 liczb Wygrano  1 zł

11 16 23 24 31 37 43 49 61 71     Trafionych  2 z 10 liczb